A „Kos” jegyéhez sorolt férfias típusú energiakészlet:

 

Szellemi szint: diadal, merészség, létezés, erőforrások, vezetés, akarat, harcosság
Mentális szint: motiváció, felderítés, éberség, utasítások, spontaneitás, szándék, döntésképesség
Érzelmi szint: életrevalóság, áttörés, nyíltság, egyenesség, összeütközés, félelem nélküliség, küzdés
Fizikai szint: bátorság, születés, áttörés, kezdet, életerő, elhatározás, jó kondíció, elevenség, rátermettség, tetterő, energia
Negatív aspektus: vakmerőség, fejjel menni a falnak, parancsolgatás, elhamarkodottság, agresszivitás, meggondolatlanság, önfejűség, én-központúság, tettlegesség,

 

A „Kos” analógia testi megfelelője a fej. Ami a fej feladata a testben, az a férfi feladata a Kos energiakészletben. A fej irányít, a fej mozdulatát, irányát követi a test többi része.

Az állatok közül a kutya képviseli a férfi energiát: védelmező, harcos, hidegtűrő, nyílt.

 

 

A „Bikához” tartozó női típusú energiakészlet:

 

Szellemi szint: szeretet, érték, biztonság, képességek, gyarapítás, béke,lágyság, minőség, békesség, várakozás
Mentális szint: kibontakozás, fejlődés, lehetőség
Érzelmi szint: bizalom, hűség, kedvesség, türelem, vágy, jól-lét, derű, nyugalom, megerősödés, puhaság
Fizikai szint: bőség, növekedés, érzékiség, szépség, simulékonyság, boldogulás, természetesség, alapozás, adottság, pihenés, vagyon, természet
Negatív aspektus: mozdíthatatlanság, csökönyösség, túlzott ragaszkodás, anyagiasság, test-központúság, mohóság

 

A Bika analógia testi megfelelője a nyak.  A megtartó női erő emeli meg a férfit, ahogy a nyak tartja meg a fejet. A nyak nem csak megtartja, de forgatja is a fejet…

Az állatok közül a macska a „női” állat. Kényelmes, meleg-szerető, szép, hízelgő, puha, kecses.