Mi a szerelem? Vajon honnan jön az ihlet? Miért képesek egyes emberek korszakalkotó felfedezéseket tenni? Mi a titka a magnetikus erőnek és delejes vonzásnak? Ezeket a kérdéseket válaszolják meg a transzcendens bolygók, név szerint az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó.

Képzeljünk el egy gyönyörű pillangót, amely a kék égbolt előtt cikázik. Olyan szép és könnyed, mint egy tünemény. Ha elfogjuk a pillangót, a tenyerünkbe zárjuk, már csak egy törött, színevesztett rovart tartunk a markunkban. Ilyenek a transzcendens bolygók energiái is: ha megpróbáltuk őket lehúzni az „égből”, torzszülötté válnak.

Hogyan működnek?

Önmagukban állva ritkán adnak markáns személyiségjegyeket, de a születésuralkodóval vagy egyéb belső bolygóval kapcsolódva láthatatlanul átszövik a velük együttálló bolygó jelentéstartalmát.

Ezek a bolygók lassan mozognak, hosszú évekig egy bizonyos jegyben haladnak, így egy egész generációnak van valamiféle közös „betegsége”. Jó példa erre a Plútó Bakba való belépése 2019-ben, amikor az egész Föld számára egy kollektív élményt hozott – a Covid19-et – és a mögötte húzódó sötét titkokat.

 

Uránusz

 
Transzcendensek az első házban

Talán legszembetűnőbb, ha valakinek az első házában – az én, a személyiség háza – van valamelyik transzcendens bolygója. Picit tudathasadásos állapot, mert mások látják rajtunk, de nekünk fogalmunk sincs róla. Biztosan előfordult gyerekkorában mindenkivel, hogy az osztálytársai egy cédulát ragasztottak a hátára, de ő nem tudta. A többiek kuncogtak és vihogtak, de ő mit sem sejtett a feliratról. Nagyjából így írhatnánk le ezt a jelenséget.

Akinek Plútó áll az 1. házában annak lehet egy árnyékszemélyisége, amelyet ő maga nem ismer. Ez olyan, mintha egy kisördög ülne az illető vállán és sugdosna neki. Ha ez az árnyékszemélyiség működik, az illető valahogy nem önmaga, nem jó felé mennek a dolgai.  A Plútó elvisz a legvégsőkig, de ha kibírjuk, feltámadunk, mint a főnix. A krízisek kiállása hatalmas lelkierőt adhat, amivel másokat is támogathatunk krízishelyzet esetén. A Plútó mérge így válhat bennünk gyógyszerré, amivel akár tömegeket gyógyíthatunk, segíthetünk nekik változni, megújulni.

  • A Plútó kulcsszavai az asztrológiában: megszállottság, transzformáció, titkos, tabu, manipulatív hatalom, visszavonhatatlan átalakulás, metamorfózis, sötét késztetések, tömegek átformálása
(Egy régebbi bejegyzés itt)

A Neptunusz 1. házbeli állása egyfajta elvarázsoltságot, lebegést, irracionalitást adhat a személyiségnek. Az érzékenység és a megfoghatatlan vágyódás valami iránt hasonlatos a délibáb kergetéshez.  A realitásvesztés függőségekhez, kiszolgáltatottsághoz, teljes lecsúszáshoz is elvezethet. Felismerve a bennük dolgozó különleges hajlamot, a szeretet égi csatornájává válhatunk gyógyítóként, lelkészként vagy a fogékonyságunk mentén csodálatos zene vagy vers íródhat.

  • A Neptunusz kulcsszavai az asztrológiában: ködösség, káosz, misztikum, feltétel nélküli szeretet, illúzió, égi antennák, látomás, áldozat, önfeláldozás, spiritualitás, meditáció

Az Uránusz 1. házbeli állása szó szerint olyan, mintha egy magas feszültségű áramforrásra lennénk csatlakoztatva. Utópisztikus gondolatok, ötletek uralhatják a nappalt és az éjszakát. Ez a folyamatos felfokozottság túlterheli az idegrendszert, kapkodóvá, szinte remegővé teheti a testet. Ömlenek a vadabbnál vadabb ötletek, de már mindenki bolondnak néz minket, már senki nem vesz komolyan. Csodabogárrá válunk, kirekesztenek a kortársaink és végül egyedül maradunk. Ez esetben igenis tudnunk kell, hogy mások vagyunk, mint az átlag. Ez a másság tesz minket képessé arra, hogy más nézőpontból nézzük a világot és képesek legyünk új utakat találni. Harcolhatunk bármilyen kisebbségért, kirekesztett embercsoportért és a jövő tendenciáinak szószólói lehetünk az élet bármilyen területén.

  • Az Uránusz kulcsszavai az asztrológiában: intuíció, szabadság, zsenialitás, másság, különcködés, kitörés, lázadás, kiszámíthatatlanság, új technológia, felfedezés, szellemi rálátás, egységlátás
 
Neptunusz
 
1000 féle szerelem

 

A transzcendens bolygók Vénusszal való kapcsolódásai hozzák létre a szerelem 1000 arcát. A Neptunusz-Vénusz a reménytelen, a plátói, az önfeláldozó és a teljes szerelem jelölője. A Neptunusz-Uránusz a nem szokványos, szabad, lázadó, megköthetetlen kapcsolatok asztrológiai megfelelője. A Plútó-Vénusz a bekebelező, kisajátító, manipulatív vagy átalakító szerelem szinonimája.

Amelyik életterületen – házban – áll a képletünkben az Uránusz, a Neptunusz, a Plútó, ott jelennek meg a fenti hatások. Ha pl. az 5. házban van az Uránusz, jelenthet olyan gyermeket, aki lázadó vagy egy kis zseni, de mutathat az átlagtól eltérő, furcsa gyermeket is. Ha pl. a Neptunusz a párkapcsolati házban (7. ház) áll, valahogy sosem tudunk igazán tisztába jönni a párunkkal. Isteníthetjük, de csúfosan csalódhatunk is benne, mert nem vagyunk képesek olyannal látni amilyen valójában.

Megzabolázni, uralni, betörni sosem lehetséges ezeket a magasabb oktávú energiákat.  A legelső dolog, hogy észre kell venni, hogyan működnek! Az önismeret, a tudatos hozzáállás segíthet a lehető legjobbat-legtöbbet kihozni belőlük, vagyis magunkból.